O mnie

Przekładem audiowizualnym zajmuję się od 2011 roku. Tłumaczę z języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego na język polski.

Wykształcenie:

  • Studia podyplomowe „Polszczyzna a przekład” (Uniwersytet Warszawski)- 2017
  • Studia Podyplomowe Tłumaczenia Audiowizualnego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)- 2013
  • Podyplomowe studia w zakresie tłumaczeń specjalistycznych (Imperial College w Londynie)- 2011
  • Magister filologii angielskiej i włoskiej (Uniwersytet Humboldta w Berlinie)- 2010
  • Filologia angielska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)- 2000-2002 (kontynuacja studiów magisterskich w Berlinie)
  • Filologia angielska i włoska w ramach programu Erasmus (Uniwersytet w Galway)- 2005/06
  • Filologia włoska w ramach programu wymiany studentów (Uniwersytet w Weronie, Uniwersytet dla Obcokrajowców w Reggio Calabria)- 2004, 2008
  • Język i kultura włoska (Uniwersytet w Palermo)- 2017

Problematyka przekładu była również przedmiotem moich badań naukowych, które zostały opublikowane w artykule: „Humour and vulgarity: the Polish dubbing of South Park”, Dore, Margherita (red.), Achieving Consilience. Translation Theories and Practice. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2016.
http://www.cambridgescholars.com/achieving-consilience

Jestem członkiem następujących stowarzyszeń tłumaczy:

STAW – Stowarzyszenie Tłumaczy Audiowizualnych
http://www.staw.org.pl/

SUBTLE – The Subtitlers’ Association
http://www.subtitlers.org.uk/

The Untertitelforum – AVÜ e.V.
(Stowarzyszenie Niemieckich Tłumaczy Audiowizualnych)
http://www.untertitelforum.de/home/who-we-are/

ITI – The Institute of Translation & Interpreting
http://www.iti.org.uk/

CIOL – Chartered Institute of Linguists
http://www.ciol.org.uk/

BDÜ – Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V.
(Stowarzyszenie Tłumaczy Niemieckich)
http://bdue.de/en/bdue/